Fysioterapiasta apua päänsärkyyn

Päänsärky on yleinen vaiva, jota esiintyy suurella osalla aikuisista jossain elämänsä vaiheessa. Päänsärkyjen taustalla oleva syy tulisi selvittää ja paneutua päänsäryn syyhyn eikä pelkästään oireeseen.

Niskaperäinen päänsärky on usein toispuoleista ja tyypillisimmin toistuu usein samalla samalla puolella päätä toisin kuin klassinen migreeni. Jännityspäänsäryssä särky alkaa usein niskasta tai kallonpohjasta ja nousee ylöspäin. Jännityspäänsärkyyn liittyy usein lihaskireyttä jonka taustalla saattaa olla lihasheikkoutta sekä liikehäiriöitä. Jännityspäänsäryn fysioterapiassa kiinnitetääbn huomiota lihastasapainon parantamiseen, vahvistetaan heikkoja lihaksia ja rentoutetaan kireitä sekä hoidetaan nivelten liikkuvuutta. Ergonomiaohjaus kuuluu myös olennaisena osana jännityspäänsäryn fysioterapiaan.

Päänsärkyjen taustalla saattaa myös olla purentaelimistön toimintahäiriö kuten purentavirhe tai esimerkiksi hampaiden yöllinen narskuttelu. Tällöin kipu tuntuu usein ensimmäisenä poskien ja ohimon alueella ja leviää siitä eteenpäin. Etenkin yönarskuttelijoilla kipu tuntuu tyypillisimmin aamulla tai aamuyöstä. Purentaelimistön alueen ongelmat kulkevat yleensä tiiviisti käsi kädessä niskan ongelmien kanssa. Fysioterapiassa pääpaino on lihasten tasapainon parantaminen vahvistamalla heikkoja lihaksia sekä rentouttamalla kireitä. 

 

Fysioterapiasta apua huimaukseen

Huimaus on suhteellisen tavallinen oire ja sitä esiintyy kaikenikäisillä. Huimauksen syitä voivat olla mm. matala verenpaine, kilpirauhauhasen toimintahäiriöt, hyvänlaatuinen asentohuimaus, kaularankaperäinen huimaus, yläniskan toimintahäiriöstä johtuva huimaus jne.

Hyvänlaatuinen asentohuimaus on yleisin huimauksen aiheuttaja, jossa etenkin pään asennon muutokset laukaisevat huimauksen. Huimaus on usein kiertävää ja sitä kutsutaankin myös kiertohuimaukseksi. Hyvänlaatuiseen asentohuimaukseen liittyy usein mm. pahoinvointia. Fysioterapiassa asentohuimausta hoidetaan siihen tarkoitetuilla asentomanöövereillä.

Niskaperäinen huimaus on usein luonteeltaan sumuista, olo voi tuntua epävakaalta. Syynä voi olla niskalihasten kireydet joiden taustalla taas usein on heikkous. Kaularangan kulumat saattavat edesauttaa niskaperäisen huimausoireen syntyä. Niskaperäisen huimauksen hoidossa on ensisijaisen tärkeää selvittää syy jonka perusteella hoito voi olla kaularangan toiminnan normalisoimista, jännittyneiden lihasten rentouttamista esim. sähkökipuhoidoilla, akupunktiolla, pehmytkudoskäsittelyillä jne sekä ennen kaikkea niskan lihasten vahvistamista ja oikean ergonomian ohjausta.

gallery/kuva