Fysioterapiasta apua virtsankarkailuun

Virtsankarkailu on tavallinen vaiva etenkin naisilla, mutta myös miehet kärsivät vitrsankarkailusta etenkin erilaisten urologisten sairauksien tai toimenpiteiden seurauksena.
 
Virtsankarkailu jaotellaan ponnistusinkontinenssiin sekä pakkoinkontinenssiin ja se voi olla näiden yhdistelmä. Ponnistusinkontinenssissa virtsa karkaa esimerkiksi yskäistäessä, aivastaessa, nostettaessa jotain raskasta tai vaikkapa raskaassa liikuntasuorituksessa. Virtsa karkaa usein ilman ennakoivaa virtsaamistarpeen tunnetta. Pakkoinkontinenssissa taas virtsan karkaamista edeltää virtsaamistarve ja se liittyy usein rakon ärsytystilaan. 
 
Fysioterapeutti kartoittaa asiakkaan tilanteen haastattelemalla ja palpoimalla eli tunnustelemalla lantionpohjan lihaksia sekä mittaamalla lantionpohjan lihaksiston lepojännitystä, puristusvoimaa, hallintaa ja spontaania aktivoitumista. Mittauksessa voidaan käyttää henkilökohtaista elektrodia joka liitetään biopalaute laitteen johtoihin tai reaaliaikaista ultraääntä, jolla lantionpohjan lihastoimintaa voidaan kuvata. Tutkimuksen pohjalta asiakkaalle ohjataan hänen ongelmaansa sopivia harjoitteita. Tarvittaessa harjoitteita voidaan avustaa ja lihaksistoa aktivoida tai rentouttaa sähköllä. Välitön palaute mittausten ja harjoitteiden tuloksista on koko ajan asiakkaan nähtävillä tietokoneen tai ultraäänilaitteen ruudulla.
 
Lantionpohjan lihaksiston fysioterapiaan voi hakeutua joko lääkärin lähetteellä tai omaehtoisesti ilman lähetettä.


Muita lantionpohjan toimintahäiriöitä ovat lantion ja lantionpohjan kiputilat, ulosteen tai ilman karkaaminen tai ulostamisvaikeudet, häiriöt seksuaalitoiminnoissa jne. 

 

gallery/lp
gallery/aalp