Fysioterapia ylläpitää liikkumista ja toimintakykyä

Fysioterapian tavoitteena on ylläpitää ja parantaa toimintakykyä ja liikkumista ja sitä kautta auttaa arjesta, työstä ja harrastuksista selviytymistä. 

Fysioterapia perustuu aina huolelliseen alkuhaastatteluun ja -tutkimiseen. Fysioterapia on kokonaisvaltainen prosessi, jossa huomioidaan asiakkaan voimavarat ja resurssit ja laaditaan yhdessä suunnitelma siitä, miten tavoitteisiin päästään. 

Fysioterapiasta apua kipuun ja kolotukseen

Fysioterapian eri menetelmilllä pyritään lievittämään tuki- ja liikuntaelimistön sekä lantionpohjan kipuja.

Akuutin eli äkillisen kivun taustalla on usein jokin syy, joka kipua aiheuttaa. Esimerkiksi yksitoikkoisesti kuormittava työ tai arki haastavissa asennoissa voi osaltaan selittää kipujen syntyä, joskaan mikään yksittäinen asento tai liike ei sellaisenaan ole haitaksi.  Fysioterapian eri menetelmillä pyrimme vaikuttamaan ensisijaisesti kivun syyhyn ja sitä kautta helpottamaan kipua. 

Kroonisessa eli pitkittyneessä kivussa taas selkeää kivun syytä ei välttämättä ole. Tällöin fysioterapiassa pyritään löytämään selviytymiskeinoja arkeen ja kasvattamaan voimavaroja kivun kanssa elämisen tueksi.

 

gallery/mum